Den nya tidens familjeföretag

Motus media

Motus Media är den nya tidens familjeföretag. Vi bildade föreningen som en plattform att kunna driva projekt som bidrar till ekologisk hållbarhet genom olika kulturella kommunikationsmedel. Vi besitter olika en bredd av kompetenser och finner en styrka i att arbeta över generationsgränser.

Välkommen att läsa mer om vilka vi är:

Inger Källander

Inger Källander är författare till Osynliga Mirakel. Som naturälskande ekologisk bonde har hon haft kännedomen om ekosystemtjänsterna och tilliten till dem som en röd tråd genom livet. Hon har sedan 1970-talet varit aktiv i utvecklingen av det ekologiska lantbruket i Sverige, bland annat som ordförande för intresseorganisationen Ekologiska lantbrukarna, och även globalt, från de svindlande och karga höjderna i Ladakh i norra himalaya till den ymniga mångfalden i den Brasilianska atlantregnskogen.

Inger är författare till flera handböcker och annat undervisningsmaterial om ekologisk produktion. Hon är inte längre aktiv lantbrukare, men fortsätter arbetet med lantbrukets viktiga miljö- och framtidsfrågor som frilansande konsult och lärare. Sedan 2003 är Inger bosatt på en gård vid Göta kanal strax utanför Söderköping.

[email protected]

Karin Källander

Karin Källander är Ingers dotter och fotografen som illustrerat Osynliga Mirakel med de flesta av bokens vackra bilder. Karin som fick natur och ekologi med modersmjölken drömde under skoltiden, med kameror på båda axlar, om att bli en ny David Attenborough. Men studierna i internationell hälsa ledde till en doktorshatt och en avhandling om malaria och lunginflammation hos små barn i Uganda. 

Men kameran finns alltid med såväl ute i de afrikanska byarna som bland blommor och höns i trädgården i Kampala - och naturligtvis på de resor hon gör, inte minst till sina käraste ställen hemma i Sverige. I Osynliga Mirakel debuterar hon som fotoillustratör.

Linus Källander

Linus Källander är Osynliga Mirakels redaktör. Linus växte upp på den ekologiska gården Sörtorp i Sörmland, där samtal om miljö och utveckling ständigt fördes med eldsjälar från hela världen runt köksbordet. Det blev naturligt att den yngsta sonen i familjen Källander utvecklade ett starkt engagemang för miljö och hållbar utveckling. Olika projekt hemma i den egna staden förde honom via de nationella arenorna snart ut i världen, såväl till klimattoppmötenas finrum som till den unga demokratirörelsens hemliga kontor i Zimbabwe.

Linus har lämnat gården för Stockholm och arbetar till vardags med kommunikation och strategiutveckling.