Osynliga Mirakel

Läs mer om konceptet

Marken, växterna, vattnet och luften är fulla av färg och ljud, rörelse och dramatik. Det vimlar och myllrar, produceras och äts, det är virvlande dans, en konsthall rikare än Louvren, det är romantiskt och ekivokt och symbiotiska parförhållanden, och det är överfall och mord mer spännande än i den mest välskrivna deckare.

Osynliga Mirakel tar med dig på en upptäcktsresa in i naturens innersta väsen. Med bilder och metaforer, med poesi, humor och musik synliggörs det osynliga, naturens gratistjänster, som vi människor är beroende av för att kunna leva.

Livet på jorden utgörs av en rik mångfald, miljoner arter lever och verkar i jordens olika ekosystem. Varje enskild individ är unik med en egen uppsättning arvsanlag och egenskaper. Men föroreningar, klimatförändringar och förstörda livsmiljöer utarmar den biologiska mångfalden i en skrämmande takt, ungefär som då dinosaurierna dog ut. Skillnaden är att nu är det inte en naturkatastrof som är orsaken utan att en enda art brer ut sig på såväl de andras som sin egen bekostnad.

Vi som har skapat konceptet Osynliga Mirakel tror att det krävs mer än fakta och kunskap om utmaningarna. Insikter och engagemang måste byggas av känslor och upplevelser, och alla våra sinnen måste spela med. Det måste börja med att vi SER Naturen och de under vi har omkring oss, det som är så fantastiskt finurligt och så obegripligt skönt.

Det finns många sätt att informera om Naturens mångfald och ekosystemtjänster.

Osynliga Mirakel är vårt sätt.