Pollinerande djur i naturlig kärleksakt

|16/05, 2021

Pollinerande djur i naturlig kärleksakt

När David Attenburgh beskrev växternas förökning liknade han den vid människors befruktning. Blommor har nämligen både hanliga delar, ståndare med en ståndarknapp där pollen produceras, och honliga delar, pistillen, som har ett fruktämne där fröämnen bildas. För att en befruktning ska ske måste pollen fastna på pistillens översta del, det klibbiga märket, där en pollenslang växer ner i pistillen. Befruktningen sker när två hanliga celler, spermier, vandrar ner i pollenslangen och förenar sig med pistillens äggcell och ett fröembryo bildas.  

Så mycket som cirka 90% av alla växter tar hjälp av djur för sin pollinering, framför allt av insekter som humlor och bin. I bokserien Osynliga Mirakel får vi följa samspelet mellan en humledrottning och blommande växter, ett fantastiskt samspel som gynnar både växt och insekt men som också ger oss människor mat på bordet! Humor och poesi gör vetenskapen fascinerande och begriplig för stora och små. ’Pollenkyssen’ heter boken som med hjälp av vackra akvareller och rolig text berättar för barn i åldern 5-9 år hur den fantastiska pollineringen går till. 

De flesta växter pollineras av djur, främst insekter

De växter som pollineras av djur har oftast stora färggranna blommor och lockar pollinerare med doft eller nektar. Pollenkornen är taggiga eller klibbiga och djuret som transporterar det är ofta hårigt så att pollen fastnar i håren och sprids när djuret flyttar sig. I tropiska områden är fåglar och fladdermöss viktiga pollinerare men i vårt land det insekterna som har störst betydelse. Humlor och bin, blomflugor, svävarflugor, dag- och nattfjärilar och vissa skalbaggar är våra främsta pollinerare. 

Växternas ”skyltfönster” attraherar rätt pollinerare 

Mellan växter och pollinerare råder ett komplicerat samspel som handlar om attraktion: växten erbjuder föda i form av pollen och nektar och skyltar med doft, färg och form. Den kan ha stora enstaka blommor eller små blommor samlade i grupper som bildar ett stort gemensamt skyltfönster. 

Blommorna är ofta formade så att de passar en viss typ av pollinerare. Flugor behöver grunda blommor med lättillgängligt pollen som femfingerört, blodrot och gåsört, medan fjärilar har långa, sugande mundelar som kan hämta nektar ur till exempel långa sporrar. Blommor som pollineras av humlor och bin har ofta stark färg och en landningsbana åt insekterna som söker nektar som inte finns djupare än de kan nå den med sina korta mundelar. 

Socker är belöningen

Blommornas färg, form och doft utlovar godsaker som insekterna vill ha. En sådan godsak är nektar, sockerlösningen som blomman producerar enbart för att bjuda sina pollinatörer på. En annan är pollen som är proteinrikt och är en del insekters enda proteinkälla. Än mer raffinerat är det när blomman, till exempel flugblomster, till doft och utseende efterliknar insektens hona. När hanen kommer på besök blir han lurad på sin kärleksstund men blomman blir pollinerad! 

Om pollinering för barn och vuxna

Beställ böckerna om naturens mirakel direkt från förlaget eller här via hemsidan. ’Pollenkyssen’ ingår i en serie med 7 barnböcker om naturens osynliga mirakel. Där ingår också ’Livet i ett nötskal’ som handlar om nästa steg i växtens livsprocess, det fantastiska fröet och fröspridningen.

Boktips i texten

Omslagsbild av boken Livet i ett nötskal

Livet i ett nötskal

Boken berättar om hur frön sprids i naturen.

Läs mer
Omslagsbild av boken Magdans i underjorden

Pollenkyssen

Boken berättar om pollinering på ett sätt som passar barn.

Läs mer
Omslagsbild av bokpaketet Osynliga Mirakel

Bokpaket barnböcker

I sju böcker berättar vi om olika fenomen i naturen och varför de är viktiga för djur och natur.

Läs mer