Livsviktiga ekosystemtjänster

|1/03, 2021

Livsviktiga ekosystemtjänster

Naturens rika mångfald av växter, djur och andra organismer är en livförsäkring för mänskligheten i en föränderlig värld. De finns där med eller utan oss, de behöver oss inte. Men vi behöver dem - de ger oss mat, kläder, rent vatten, medicin och husrum och inte minst njutning, ro och inspiration.

Omslagsbild av boken Osynliga Mirakel

Osynliga Mirakel

Boken berättar med foto och poesi om 7 olika ekosystemtjänster.

Läs mer

Osynliga Mirakel berättar om några av de livsviktiga ekosystemtjänsterna - om pollinering, fröspridning, nedbrytning och näringsomsättning, näringsförsörjning, predation, vattenrening och naturligtvis, grunden för allt liv på jorden, fotosyntesen.

Livet på jorden utgörs av någonstans mellan 5 och 30 miljoner arter. Vi vet inte idag vilka arter som kommer att visa sig nyttiga i morgon. Men grenen vi sitter på är bräcklig. För varje art som går förlorad mister vi för alltid en chans att få hjälp av naturens rikedom, en art som försvinner kommer aldrig tillbaka. Och någonstans går gränsen för hur mycket flora och fauna kan utarmas utan att ogynnsamma eller rent av livshotande förändringar sker på jorden. Många av Miraklen i naturen är osynliga – även en stor del av utrotningen är osynlig, den sker utan att vi ser det.

Det här är Osynliga Mirakels kunskapsbank där vi fyller vi på allt möjligt som kan öka engagemang, insikter och känslor för naturens mångfald och gratistjänster. Inte minst vill vi berätta om olika sätt att bevara vår fantastiska natur och skydda den från den utarmning som pågår i en skrämmande takt.

Skicka gärna tips och fakta, artiklar och annat. Det stärker kampen för mångfalden!

Med Osynliga Mirakel vill vi bidra till värnandet om den biologiska mångfalden.

Läs mer om det underskattade miljöhotet:

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/artutrotning-underskattat-miljohot

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/nararterforsvinnerhotasmanniskansvalfard.5.2a837cf7136f2cafe2d1c4.html

http://news.mongabay.com/2015/11/greater-biodiversity-makes-ecosystems-more-resistant-to-climate-change/