Vilka blommor pollineras med hjälp av vinden

|26/04, 2021

Vilka blommor pollineras med hjälp av vinden

En vindpust rister trädkronor, buskar och blommor på marken – och i luften yr pollen och färdiga frön som flyger bort från sin moderplanta för att landa och gro på nya platser. Pollen kommer från växternas hanorgan, ståndarna, och pollinering sker när pollen fastnar på märket på pistillen som är blommornas honorgan. När en blomma pollineras leder det till att nya frön skapas som kan gro och bli till nya växter. Pollen kan färdas på olika sätt, ett sätt är med vinden.  

Pollineringen är en av de fantastiska fenomen som gör det möjligt för oss människor att leva på jorden. I bokserien Osynliga Mirakel förklaras och levandegörs pollineringen med humor och lite poesi, på ett sätt som gör vetenskapen begriplig och fascinerande för både gamla och unga. ’Pollenkyssen’ heter boken som med hjälp av vackra akvareller och rolig text berättar för barn i åldern 5-9 år hur den fantastiska pollineringen går till.

Vind, djur och vatten

Pollen från olika växter sprids på olika sätt. Det kan spridas med vind och med vatten. Men det vanligaste är att pollen sprids med djur, framför allt med insekter. Så mycket som cirka 90 procent av alla växter tar hjälp av djur för sin pollinering. Eftersom de ska färdas på så olika sätt är pollen och frön också utrustade på olika sätt.

Så flyger man bra!

Vindpollinering är vanlig bland träd, gräs, starrarter och hängväxter. På våren utvecklas hängen på flera av våra vanliga lövträd. De är samlingar av hanblommor och ibland också honblommor, och när de är färdigutvecklade släpper varje blomma iväg tusentals pollenkorn. De små lätta pollenkornen kan ha luftsäckar eller vingar som gör att de flyger lätt. Träd och buskar blommar tidigt på våren innan bladen slagit ut för att pollenspridningen inte ska hindras.

Vindpollinering kräver massproduktion 

Vindpollinerade växter har små enkla blommor och saknar oftast är doft och färg. Pistillens märke är ofta förhållandevis stort och klibbigt för att kringflygande pollen ska ha en chans fastna. Många pollenkorn hamnar ju också på fel ställe! Växterna kompenserar förlusterna med att producera mängder av pollen – en hassel till exempel producerar två och en halv miljon pollenkorn per fröämne! Inte konstigt att pollenallergiker ofta är mest besvärade av de vindpollinerande växterna. 

Tall och gran producerar också enorma pollenmängder. Då ryker det från träden och när det regnar faller pollen ner och gör vattensamlingar gulkantade. Detta kallades förr ’svavelregn’.  

Om pollinering för barn och vuxna

Beställ böckerna direkt från förlaget här via hemsidan. ’Pollenkyssen’ ingår i en serie med 7 barnböcker om naturens osynliga mirakel. Där ingår också ’Livet i ett nötskal’ som handlar om det fantastiska fröet och fröspridningen.

Boktips i texten

Omslagsbild av boken Livet i ett nötskal

Livet i ett nötskal

Boken berättar om hur frön sprids i naturen.

Läs mer
Omslagsbild av boken Magdans i underjorden

Pollenkyssen

Boken berättar om pollinering på ett sätt som passar barn.

Läs mer
Omslagsbild av bokpaketet Osynliga Mirakel

Bokpaket barnböcker

I sju böcker berättar vi om olika fenomen i naturen och varför de är viktiga för djur och natur.

Läs mer