Makalösa maskar fixar bördig jord

|10/03, 2021

Makalösa maskar fixar bördig jord

I en komocka som hamnar på marken har forskare i Sverige hittat mer än 450 arter som livnär sig på gödseln medan den bryts ned - det tycker jag är makalöst!

Omslagsbild av boken Kalas i komockan

Kalas i komockan

Boken berättar på ett enkelt sätt om hur kobajset bryts ner till jord, för barn 5-9 år.

Läs mer

När rester av växter och djur av olika slag, så kallat organiskt material, blandas in i jorden, gynnas massor av levande organismer som lever där. De får den energi och näring de behöver för att leva och föröka sig, och när de äter och bryter ned materialet gör de jorden bördig. Daggmasken är den viktigaste nedbrytaren, den kan producera fem gånger sin egen vikt i gödsel per dag! Andra viktiga markdjur är tusenfotingar, hoppstjärtar, nematoder och protozoer. När det organiska materialet är tillräckligt finfördelat tar mindre organismer som bakterier, svampar och alger vid. Till slut kan näringsämnena i materialet tas upp av de fina rotspetsarna som försörjer växterna de hör till. 

En bördig jord kan försörja växter med tillräcklig näring av hög kvalitet. Den kan också hålla kvar en lagom mängd vatten och är så porös att levande organismer kan andas. Den levande jorden är vår viktigaste resurs för att producera mat. Ny forskning visar att dyngbaggen minskar utsläppet av den starka växthusgasen metan från kornas gödsel. När den gräver gångar i gödseln kommer luft in som hämmar metangasproduktionen. Läs mer om dyngbaggens fantastiska arbete:

Dyngbaggar minskar utsläpp från kor (lantbruk.com)

Ta del av en riktig daggmasknörds passion!