Livet är en strid!

|17/03, 2021

Livet är en strid!

Naturen har många sätt att reglera balansen mellan olika arter i ekosystemen - och det handlar om en hård och hänsynslös kamp om föda och livsrum! En ständig konkurrens där varje enskild art har sin nisch där den kan hävda sig gentemot andra arter. Det är inget stabilt tillstånd, när förhållandena ändrar sig kan antalet individer inom arterna öka eller minska.

Omslagsbild av boken Bladlusjakten

Bladlusjakten

Boken berättar på ett enkelt sätt om ekosystemtjänsten pollinering för barn 5-9 år.

Läs mer

Förutom tillgång till mat och livsrum har de flesta arter också sina naturliga fiender. Det kan vara rovdjur (predatorer) som dödar och äter andra djur, som nyckelpigan som både som larv och fullvuxen individ livnär sig på bladlöss. Det kan vara parasiter som låter sin värd överleva för att kunna leva av den, och som normalt lever av kroppssafter från värddjuret, antingen genom att suga blod eller genom att leva i matsmältningsorganen. Bland dessa finns både större arter som inälvsparasiter på våra husdjur men också de mindre svamparna och bakterierna är väl representerade, t ex potatisbladmögel. Parasiter kan spridas via ett eller flera värddjur i en komplicerad livscykel, innan de åter kan infektera sin värd. Exempel på detta är malaria som sprids via malariamyggor.

En tredje grupp naturliga fiender är parasitoiderna som lever på eller i en annan levande värdorganism och konsumerar den tills den dör. Detta är vanligt bland insekter, t ex steklar, vars larver lever och utvecklas inuti vissa fjärilslarver.

När en art på grund av speciellt gynnsamma betingelser på en viss plats uppförökas kraftigt, gynnas också de naturliga fienderna av den ökade tillgången på föda. De förökar sig då i sin tur, visserligen med en viss fördröjning, men detta förhållande gör att i artrika ekosystem kan ingen art föröka sig helt ohämmat.

Svaga individer är också speciellt utsatta för sina naturliga fiender – en mekanism som gör att släktet förs vidare av starka och livskraftiga individer.