Fotosyntes, den gröna solfångaren

|17/03, 2021

Fotosyntes, den gröna solfångaren

Är det inte obegripligt och fantastiskt?! Alla gröna växter kan binda solljusets energi och omvandla den till kolhydrater, eller, lättare beskrivet, till socker, genom fotosyntesen. Den gröna cellens klorofyll gör liv på jorden möjligt. 

Växten använder sockret för att driva de många olika livsprocesserna i växtens alla delar. 

Alla levande varelser behöver andas syre för att kunna leva. Syret finns i luften tack vare fotosyntesen, när de gröna växterna som omvandlar vatten som de tar upp från jorden med sina rötter och luftens koldioxid till socker (kolhydrater) och syre. För detta fantastiska ”trolleri” går det åt energi – det får växterna från solen. Färgämnet klorofyll som finns i alla gröna växters celler har nämligen den fantastiska förmågan att binda solljusets energi! Sockret använder växten som bränsle till sina egna energikrävande livsprocesser som näringsupptagning, tillväxt och förökning. En del av sockret används också till byteshandel med andra levande organismer som växten kan ha nytta av för sin egen näringsförsörjning. Det är bland annat det Osynliga Mirakel berättar om.

Förutom att de gröna växterna är effektiva energiproducenter kan de också binda stora mängder koldioxid i marken. Eftersom koldioxid är en av de skadliga växthusgaserna är fotosyntesen mycket viktig för att förhindra jordens uppvärmning.

Boken Den gröna cellon beskriver fotosyntesen på ett lättbegripligt sätt, för barn i åldern 5-9 år.

Fotosyntesen kan också beskrivas på det här roliga musikaliska sättet

Fotograf: Karin Källander