Det kluckar och gurglar

|17/03, 2021

Det kluckar och gurglar

"Det kluckar och gurglar, porlar i kristall, brusar och bubblar i bas och diskant..."

Samma vatten som rörde sig över jorden för hundratals miljoner år sedan fyller vi idag våra dricksglas med. Hur kan det hålla sig drickbart? Hur kan smutsigt vatten åter bli rent? Ja, det är ännu ett av naturens magiska trollerier...

Omslagsbild av boken Vattenpussar

Vattenpussar

Boken berättar på ett enkelt sätt om vattnets kretslopp och hur det renas, för barn 5-9 år.

Läs mer

Vattnet rör sig över vårt jordklot i ett kretslopp. Vatten som avdunstar från världshaven samlas i moln och faller ner igen som regn, snö, is eller dimma. En del av vattnet som hamnar på land rinner i bäckar, sjöar och floder tillbaka till havet. En del sugs upp i jorden och blir så småningom grundvatten.

Vatten kan förorenas av näringsämnen, giftiga metaller och andra kemiska ämnen samt sjukdomsbärande organismer så att det blir otjänligt för människor och djur. Men Naturen har flera sätt att rena vatten från dessa föroreningar. När det filtreras genom jorden drar jordpartiklar till sig kemiska ämnen och levande organismer tar upp näringsämnen. I vattendrag som får ringla sig långsamt i kurvor hinner föroreningar sedimenteras medan andra tas upp av växtrötter i vattenkanten. Våtmarkerna, naturliga eller anlagda, fungerar som ”ekologiska njurar” där vattnet kan renas från förorenande ämnen.

Naturens förmåga att rena vatten hänger nära ihop med klimatet, exempelvis temperatur och vindar. Reningen beror också mycket på jordens och växtlighetens artrikedom och människans skötsel av vattensystem, skog och mark.