Samarbeten | Osynliga mirakel

Pärspektiv Förlag

Våra böcker ges ut på Pärspektiv Förlag. Pärspektiv förlag vill skapa sammanhang, för både barn och vuxna, genom att ge ut böcker som förenar frågor om samhälle, natur och miljö. Hos oss får vetenskaplig tyngd en form som bejakar humor, glädje och berättande, eftersom vi tror att det är bästa sättet att väcka äkta engagemang och debatt kring vår tids viktigaste frågor. Följ med i vår bokutgivning och få perspektiv på tillvaron.

www.parspektivforlag.se 

Anna Helldorff

Anna målade blommor, blad, humlor, bin, fjärilar och alla andra egensinniga småkryp som befolkar sidorna i barnbokserien Osynliga Mirakel. Under arbetets gång upptäckte hon att hon omedvetet lever med ett blommande tidsbegrepp från tidiga barnaår, som börjar med tussilagon, följt av blåsippor, vitsippor, gullviva, liljekonvalj, gökärt, käringtand och sedan hela floran av dikesrenarnas och ängarnas blommor. Under den del av livet Anna var verksam som lärare var naturen under flera år ett pedagogiskt verktyg, ett spännande rum för upptäckter av dykarbaggar, sländlarver, lavar och mossor och en inspiration till bild och formskapande.

Anna är illustratör och har ett kortförlag. Sedan 2009 bor hon i en välbevarad lanthandel från 1895 mellan Kisa och Malexander i södra Östergötland. Där driver hon under sommarhalvåret utflyktsmålet ”Affären Svalsjö med Pers mekaniska kabinett” tillsammans med sin man Per.

www.helldorff.se