Linus Källander | Osynliga mirakel

Linus Källander, foto: Karin Källander

Linus Källander är Osynliga Mirakels redaktör och konceptutvecklare. Linus växte upp på den ekologiska gården Sörtorp i Sörmland, där samtal om miljö och utveckling ständigt fördes med eldsjälar från hela världen runt köksbordet. Det blev naturligt att den yngsta sonen i familjen Källander utvecklade ett starkt engagemang i hållbar utveckling. Olika projekt hemma i den egna staden förde honom via de nationella arenorna snart ut i världen, såväl till klimattoppmötenas finrum som till den unga demokratirörelsens hemliga kontor i Zimbabwe.

Linus har lämnat gården för Stockholm och arbetar till vardags med kommunikation och strategiutveckling. Han driver också tankesmedjan Dyrare mat, nu! ett debattforum för rättvis och hållbar global livsmedelsproduktion.

linus@motusmedia.se
Kontaktuppgifter