Inger Källander | Osynliga mirakel

Inger Källander är författare till Osynliga Mirakel. Som naturälskande ekologisk bonde har hon haft kännedomen om ekosystemtjänsterna och tilliten till dem som en röd tråd genom livet. Hon har sedan 1970-talet varit aktiv i utvecklingen av det ekologiska lantbruket i Sverige, bland annat som ordförande för intresseorganisationen Ekologiska lantbrukarna, och även globalt, från de svindlande och karga höjderna i Ladakh i norra himalaya till den ymniga mångfalden i den Brasilianska atlantregnskogen.

Inger är författare till flera handböcker och annat undervisningsmaterial om ekologisk produktion. Hon är inte längre aktiv lantbrukare, men fortsätter arbetet med lantbrukets viktiga miljö- och framtidsfrågor som frilansande konsult och lärare. Sedan 2003 är Inger bosatt på en vacker gård vid Göta kanal strax utanför Söderköping.

inger@motusmedia.se
Kontaktuppgifter