Motus media | Osynliga mirakel

Motus Media är den nya tidens familjeföretag. Vi bildade föreningen som en plattform att kunna driva projekt som bidrar till ekologisk hållbarhet genom olika kulturella kommunikationsmedel. Vi besitter olika en bredd av kompetenser och finner en styrka i att arbeta över generationsgränser.

Välkommen att läsa mer om vilka vi är: